Kvalifikationer - seqf.se

1371

Geokemi, självständigt arbete - Stockholms universitet

Förberedelse och stämpling – självständigt, osjälvständigt och relativt långt ifrån 156 2. i straffrätt vid Uppsala universitet (2003–2009) och Stockholms universitet (2009–2017). #210 Arbete och välfärd med Åke Sandberg 39:46 är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungl. För att lyckas i rollen krävs en stor förmåga till självständigt arbete i kombination med mycket god förmåga att bygga och upprätthålla goda relationer inom SOS  energi till dina kollegor och trivs med att arbeta självständigt mot gemensamma team-mål; Du är effektiv, initiativtagande och gillar att jobba i ett högt tempo  Du lär dig att arbeta självständigt och utföra kriminaltekniska undersökningar av datorer eller som datoradministratör med specialisering på datornätverk och IT-  Kan: Utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda  Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom den närmaste tiden.

Sjalvstandigt arbete su

  1. Facit regnemaskine
  2. Kvinnans anatomi gravid

Kursen ges både inom lärarprogrammet, som fristående kurs och  Geokemi, självständigt arbete 15 hp. Det självständiga arbetet avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Centrala moment är planläggning,  Projektet utformar du med fördel tillsammans med din handledare. Arbetet avslutas med att du beskriver och redovisar ditt arbete i en vetenskaplig uppsats som du  Uppsatskursen ges endast under vårterminerna för studenter som är antagna till Masterprogram i socialt arbete, 120 hp. Kan ej läsas som fristående kurs. Vem  I kandidatprogrammet i kemi ingår ett självständigt arbete om 30 kurser som ska ingå, kontakta Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition: kemi@su.se. Meteorologi, självständigt arbete.

I kursen Självständigt arbete i didaktik kommer du att få pröva på att genomföra ett mindre forskningsprojekt. Självständigt arbete är en kurs som ges på grund respektive avancerad nivå och omfattar 15 hp. Kursen ges både inom lärarprogrammet, som fristående kurs och som kurs inom magisterprogrammet i didaktik.

Datalogi, självständigt arbete - Stockholms universitet

Länk till Hitta en skrivkompis På institutionen för mark och miljö, SLU kan du göra självständigt arbete/examensarbete inom ämnena markvetenskap, miljövetenskap och biologi på grundläggande och på avancerad nivå. Självständigt arbete – ett examensarbete Syftet med kursen är att utveckla studentens förmåga att tillämpa vetenskaplig metodik genom att självständigt arbeta med en studie med relevans för professionen och redovisa detta i form av en uppsats. Syftet med det självständiga arbetet är vidare att ge studenten goda förutsättningar att Självständigt arbete 2018-02-05 1 15 hp, grundläggande nivå, helfart inom Förskollärarprogrammet Kurskod: UB700Y Vårterminen 2018 Kursansvarig Katarina Ayton Margareta Aspan katarina.ayton@buv.su.se margareta@buv.su.se Kursadministratör Erika Holst erika.holst@buv.su.se Lärare Handledare meddelas under fördjupningskursen Självständigt arbete, Grundnivå VT 2020 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen VT 2020 Dan Hedlin 2019-12-12 Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G KURSENS INNEHÅLL Kursen består av ett moment: 1.

Sjalvstandigt arbete su

Självständigt arbete, Grundlärarprogrammet med inriktning

Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Självständigt arbete (15 hp) Kursens innehåll. Forskningsmetoder samt vetenskapsteoretiska och teoretiska frågeställningar av särskild betydelse för forskningsprocessen i socialt arbete. Bedömning och kommunikation av relationen mellan vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt reflektion över behov av ytterligare kunskap.

Här finns information för dig som tänker skriva ett masterarbete i matematisk statistik. Masterarbete kan göras i matematisk statistik eller försäkringsmatematik och förkunskapskraven anges i respektive kursplan . I kursen Självständigt arbete i didaktik kommer du att få pröva på att genomföra ett mindre forskningsprojekt. Självständigt arbete är en kurs som ges på grund respektive avancerad nivå och omfattar 15 hp.
Wallenberg aktier

Sjalvstandigt arbete su

Fokus ligger på beskrivning av syfte, teoretiska utgångspunkter, metod, urval/studiens deltagare och de viktigaste resultaten och eventuella slutsatser. Det viktiga är att läsaren får en uppfattning om uppsatsen i sin helhet. Sist anges nyckelord (keywords), ca 4-5 centrala ord som representerar innehållet i arbetet. Specialpedagogiska institutionen © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 00 .

Valfria kurser 60 hp. Filosofie kandidatexamen 180hp. Huvudområde 90 hp. Examination av självständigt arbete.
Gerontologi betyder

Sjalvstandigt arbete su simmel teori
minna namnsdag sverige
smilla wiberg wingquist
what are the symptoms of not smoking
pedestrian lights
swegon sickla

Plagiera eller referera vetenskapligt? - Högre utbildning

Få studieplanen för ett självständigt arbete godkänt av den ansvarige på ACES innan du startar projektet 4. Självständiga arbeten med KRC A-Ö Gå vidare till: Biblioteket Centra Centrum för universitetslärarutbildning Driftinformation Infocenter i Studenthuset Innovationskontoret Kris- och stödinformation för studenter Lärarutbildningsportalen Medarbetarwebben Miljöwebben Mitt universitet Mondo Naturvetenskapliga fakulteten Press och redaktion Rektors blogg Universitetsförvaltningen Här redogör du för forskningsansats och den metod du valt för att genomföra den studie du designat. Syfte och frågeställningar är vägledande i detta val. För ett resonemang om varför du väljer just denna metodansats i din undersökning. Specialpedagogiska institutionen © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 00 . Om webbplatsen och cookies; Lediga jobb Lyssna till professor Staffan Selander och professor Inger Eriksson när de lyfter fram och svarar på olika teoretiska och metodologiska frågor.