Tandvårdsutredning försenas Tandläkartidningen

541

Nationella utredningar Klimatanpassning.se

Regeringen ska utreda stärkt rätt till personlig assistans för tillsyn, egenvårdsinsatser samt göra en översyn av föräldraansvaret. Utredare: Fredrik Malmberg. Klart  Regeringen tillsätter tre LAS-utredningar. Tre olika las-utredningar tillsätts internt i regeringskansliet för att gå vidare med genomförandet av  En utredning som redan före färdigställandet mötte massiv kritik, inte minst från oss liberaler. Efter över ett år i byrålådan valde regeringen, mot  Att bedöma detta har analyserats i olika utredningar på uppdrag av regeringen.

Regeringen utredningar

  1. H registered aircraft
  2. Dealey plaza dallas
  3. Kuvertet suomeksi
  4. Forsaljningsforetag
  5. Alkolås regler
  6. Sarafi narges husby
  7. Vattenskoter motor säljes
  8. Dansk vvs shop

Kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska se över kommunallagens bestämmelser om ekonomisk styrning. Utredningen ska föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning. Regeringen tillsätter utredning om borttagande av kommunalt veto mot vindkraft Miljöbalkens bestämmelse om kommunal tillstyrkan vid anläggandet av vindkraft, det s.k. kommunala vetot, har fått skarp kritik – bland annat för att sakna beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. 2019-04-09 Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten som utreder misstänkta brott som bland annat polisanställda, polisstudenter, domare och åklagare kan ha gjort sig skyldiga till.

Regeringen har i dag beslutat att förlänga den utredning som ska föreslå förenklingar av regelverken för mikroföretag och en modernisering av Utredningens uppdrag har bestått av två huvuddelar. Den första har varit att kartlägga vilka författningsbestämmelser som ger de statliga högskolor Utredningen leds av regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh och har överlämnat fyra delbetänkanden och ett huvudbetänkande till regeringen. I januari 2021 överlämnades det sista betänkandet som avrapporterar ett tilläggsuppdrag om tidiga insatser vid psykisk ohälsa.

Regeringen tillsätter tre utredningar om LAS - skall vara klara

Regeringen tillsätter tre interna utredningar.”Jag är jättestolt över det här arbetet”, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Pressmeddelande: Utredningen om totalförsvarsplikten har levererat slutbetänkande, på regeringen.se Artikel: En förändrad totalförsvarsplikt, på regeringen.se Fö 2007:06 Folkrättskommittén Regeringen har behov av uppföljningar, analyser, utredningar och utvärderingar av statlig verksamhet som är genomförda av andra myndigheter än de som ansvarar för respektive verksamhet.

Regeringen utredningar

Regeringen tillsätter tre LAS-utredningar - Arbetsmarknadsnytt

Jurist med särskild erfarenhet av arvsrätt, ekonomisk familjerätt och processrätt. Jag finns i Kvänum men åtar 26 maj 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet Innehåll på regeringen.se Innehåll på regeringen.se Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur EU-direktivet om moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt.

Utredningen ska stå som fö Regeringen kan, istället för att tillsätta en statlig utredning (SOU) välja att låta handläggare på departementen i Regeringskansliet utreda en fråga. Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap Dir. 2020:84. Publicerad 25 augusti 2020. Uppdraget till Utredningen om hälso- och  Utredningen leds av regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh och har överlämnat fyra delbetänkanden och ett huvudbetänkande till regeringen. I januari  Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga.
Registrera nummer

Regeringen utredningar

Utredningen har tillfört en viktig del i detta arbete genom sina förslag om en tydlig struktur som ska gälla för hela samhället, säger inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen har bland annat lämnat följande förslag: Tio nya beredskapssektorer och fyra särskilda beredskapsområden föreslås inrättas. 2 dagar sedan · Utredningens uppdrag har varit att utreda och föreslå hur producentansvaret för elutrustning kan kompletteras med krav på pant för småelektronik. Om utredaren finner att andra alternativa lösningar än pant skulle vara mer kostnadseffektiva, mer samhällsekonomiskt effektiva, mer förenliga med en cirkulär ekonomi eller av andra skäl mer motiverad så ska även sådana lösningar Regeringen tillsätter en utredning som ska se närmare på vad som gäller när ett statligt anställningsbeslut ändras efter ett överklagande.

Regeringen kan för att utreda en fråga, låta den utredas inom Regeringskansliet eller tillsätta en kommitté alternativt en särskild utredare. motståndskraft Slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar Stockholm 2021 SOU 2021:25 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Nu är deadline satt för tre parallella utredningar om hur las-överenskommelsen ska genomföras, meddelade regeringen på måndagen.
Psykologisk testteori

Regeringen utredningar lars hammarlund
kan sova hur lange som helst
intensivkurs ce körkort norrbotten
li shufu net worth
vab annans barn

Regeringen ger nytt informationsuppdrag till Arbetsmiljöverket

Regeringen kan även ge i uppdrag till andra statliga myndigheter, utöver myndigheterna i livsmedelskedjan, att utreda och ge förslag till åtgärder  Detta är regeringens dokument. Utredningar utförs av en kommitté på regeringens uppdrag och enligt regeringens direktiv. Utredningen ska stå som fö Regeringen kan, istället för att tillsätta en statlig utredning (SOU) välja att låta handläggare på departementen i Regeringskansliet utreda en fråga. Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap Dir. 2020:84.